CÁC CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ LỚN TẠI VIỆT NAM

Posted by admin
Category:

Như chúng ta đã biết trong những năm gần đầy tỷ lệ lạm phát của đồng tiền tương đối cao. Sự hội nhập của các doanh nghiệp nước ngoài và các công ty vận tải đường bộ mới ra đời. Điều này làm cho sự cạnh tranh trong nước trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Và điều đó đã dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho nền kinh tế. Nhất là khi đất nước vẫn còn trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Sự cần thiết phải nhanh chóng thích nghi để phát triển. Đã đẩy nhiều doanh nghiệp vào tình cảnh khó khăn. Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc tệ hơn là phá sản. Đây là kết quả tất yếu do không kiểm soát được khả năng tài chính.

Đứng trước những khó khăn thách thức ấy. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng như các công ty vận tải đường bộ. Họ đã phải thay đổi mạnh mẽ cả về cơ cấu tổ chức và qui mô doanh nghiệp. Nhằm để thật sự hòa nhập và nắm bắt được với sự thay đổi trong nền kinh tế.

Mặt khác các công ty vận tải  lại nắm bắt được xu thế đổi mới ấy. Và họ đã tiến hành nhiều cuộc cách mạng nội bộ.

Họ đặt biệt chú trọng và phát triển các yếu tố sau:

Con người

Các nhà lãnh đạo đều hiểu rằng trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bất kỳ qui trình hoạt động nào đều có sự xuất hiện của yếu tố con người. Đây được xem là một yếu tố cốt lõi, quyết định thành công thất bại của một doanh nghiệp. Sự đầu tư lựa chọn các ứng viên phù hợp cho từng vị trí làm việc. Bên cạnh đó phải có những chính sách phúc lợi tốt và thu nhập hợp lý. Nhằm để giữ chân người lao động và tạo điều kiện cho người lạo động làm việc. Điều đó luôn được các nhà lãnh đạo đặc biệt quan tâm.

Qui trình của các Công ty vận tải đường bộ

Đây được xem là “công thức để giải một bài toán” của các doanh nghiệp. Đứng trước những yêu cầu: làm thể nào để các bộ phận làm việc đúng chức năng? Làm thế nào để các bộ phận hoạt động hiệu quả, ít sai phạm và đạt được hiệu quả tốt nhất? Làm thế nào để tối ưu thời gian làm việc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Các qui trình được xây dựng dựa trên từng hoàn cảnh cụ thể của doanh nghiệp, các công ty vận tải đường bộ cũng vậy. Họ luôn cần một qui trình phù hợp từ các khâu như sau:

Bộ phận kinh doanh:

Có nhiệm vụ tiềm kiếm khách hàng, khai thác thông tin khách hàng, là cầu nói cung cấp dịch vụ vận tải cho khách hàng.

Bộ phận dịch vụ khách hàng:

Có chức năng chăm sóc khách hàng, giải quyết các khiếu nại, dịch vụ hậu bán hàng

Bộ phận nhân sự:

Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới, đảm bảo các qui chế lương, phúc lợi cho người lao động

Và các bộ phận khác…

Sự thống nhất chặt chẽ và qui trình phù hợp sẽ đem lại hiệu quả rất lớn và giảm áp lực quản lý về lậu dài.

Cơ sở hạ tầng

Đây có lẽ là yếu tố cơ bản nhưng khó thay đổi nhất. Bởi vì để thay đổi một doanh nghiệp phải cân nhắc về yếu tố chi phí bỏ ra, khấu hao tài sản cố định hằng năm. Ví dụ trên một chiếc container trị giá trên 2 tỷ,  các công ty vận tải đường bộ phải vay vốn hoặc thế chấp một số tài sản khác và cứ mỗi năm: chiếc container này sẽ sử dụng bao nhiêu lít xăng, dầu, lốp xe. Những trường hợp xe gặp sự cố, những vấn đề về bảo hiểm nhân sự, bảo hiểm xe. Luôn là sự quyết định khó khăn của các chủ doanh nghiệp khi phê duyệt một bài toán chi phí.

Nhìn chung, các công ty vận tải đường bộ thường trụ vững qua 5 năm đầu phát triển thường tồn tại lâu dài và phát triển rất tốt. Đó cũng là do đa phần đã áp dụng và triển khai các chiến lược kinh doanh hợp lý. Và tuân thủ các yếu tố quan trọng bên trên.

Thông tin vận chuyển

Để biết thêm và tình hình vận chuyển hàng hóa và nhận được dịch vụ hỗ trợ vận chuyện nhanh nhất và chất lượng nhất. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 0977.082.425 Công Ty Vận Tải Lộc Phát.

Công Ty chúng tôi luôn hiểu rõ các yếu tố cốt lõi để phát triển và chúng tôi luôn tuân thủ điều đó. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi Quý Khách hàng có nhu cầu vận chuyển.

 

Comments

  • I have been looking for articles on these topics for a long time. baccarat online I don’t know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day

  • Your writing is perfect and complete. baccarat online However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?

  • I’ve been troubled for several days with this topic. casinosite, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it?

  • I’ve been troubled for several days with this topic. baccaratcommunity, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it?

  • I’m writing on this topic these days, casinocommunity, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts.

  • I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I’ll come back often after bookmarking! totosite

  • I have been looking for articles on these topics for a long time. safetoto I don’t know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day

  • Why couldn’t I have the same or similar opinions as you? T^T I hope you also visit my blog and give us a good opinion. majorsite

Trả lời